Temat: Regulamin Taktycznej Grupy Szturmowej

Regulamin Taktycznej Grupy Szturmowej.

1. Regulamin nie opisuje całej działalności bojówki Taktyczna Grupa Szturmowa.

2. Właścicielem bojówkowego serwera Taktycznej Grupy Szturmowej jest Dowódca. Ustępujący Dowódca przekazuje serwer swemu następcy.

3. Role
3.1 Oficjalne role na bojówkowym serwerze Discord:
- Commander - kolor żółty,
- 2nd Commander - kolor pomarańczowy,
- 3rd Commander - kolor czerwony,
- Kapitan - kolor fioletowy,
- Tygrys - kolor zielony,
- Kociak - kolor szary.
Inne role na serwerze mają charakter nieoficjalny lub techniczny.
3.2 Rolę Commander otrzymuje gracz który jest Dowódcą bojówki w grze.
3.3 Rolę 2nd Commander otrzymują gracze którzy są Zastępcami Dowódcy w bojówce w grze.
3.4 Rolę 3rd Commander otrzymują gracze ze stałego składu kanału #dowodczy.
3.5 Rolę Kapitan otrzymuje gracz który otrzymuje rangę kapitana w grze.
3.5.1 Zostanie Kapitanem regimentu w Taktycznej Grupie Szturmowej jest możliwe dla gracza mającego status Tygrysa co najmniej przez ostatni miesiąc.
Gracz który chce zostać Kapitanem regimentu w Taktycznej Grupie Szturmowej powinien:
- Zmienić awatar na tygrysi,
- Zaglądać regularnie na bojówkowy serwer Discord,
- Odpowiadać na wiadomości od dowódcy bojówki na Discordzie,
- Założyć konto na forum bojówki,
3.6 Rolę Tygrys otrzymuje gracz który:
- jest członkiem Grupy Bojowej - Taktyczna Grupa Szturmowa, Akademia TGS lub Grupa Kapitalowa TGS w grze,
- posiada awatar bojówkowy, lub neutralny - bez emblematu innej grupy bojowej.
Dopuszczalne jest występowanie w awatarze emblematu istniejącej bojówki jeśli jest on ujęty w ramce awataru ramkowego TGS, znajduje się pod ramką.
Brak awataru nie jest awatarem neutralnym. Nie można zostać Tygrysem nie mając awataru.
Rolę Tygrys posiadają także gracze z rolami Commander, 2nd Commander, 3rdCommander oraz gracze z rolą Kapitan.
3.7 Rolę Kociak posiada gracz który:
- wstąpił do grupy bojowej Taktyczna Grupa Szturmowa, Akademia TGS lub Grupa Kapitalowa TGS w grze, jednak nie spełnił pozostałych wymogów koniecznych do otrzymania roli Tygrys,
- jest członkiem bojówki Taktyczna Grupa Szturmowa, Akademia TGS lub Grupa Kapitalowa TGS w grze, użytkownik Discord obecny na serwerze TGS, którego konto w grze jest nieaktywne.
3.7.1 W trakcie posiadania przez gracza roli Kociak niedopuszczalne jest dodawanie graczowi ról nieoficjalnych innych niż rola zombiak. Niedopuszczalna jest także zmiana koloru roli Kociak na inną niż kolor roli zombiak.
2.7.2 Zmianę roli Kociak na rolę Tygrys lub inną, nieoficjalną (np. "gość" jeśli gracz opuści bojówkę) wykonuje wyłącznie Dowódca - Commander.
3.7.3 Kociak nie otrzymuje żadnych premii wyszczególnionych w dokumencie - https://taktyczna.tk/topic/5626/premie- … d-by-tgs/. 
Organizatorzy bojówkowych konkursów mogą, wedle uznania, ograniczać grono mogących uczestniczyć w nich graczy do grona Tygrysów.
3.8 Wszelkie zmiany ról oficjalnych muszą być ogłoszone na kanale #dowodczy ze wzmianką @everyone lub @Dowództwo.
3.9 W sytuacji, kiedy spełnianie wymogów koniecznych do zostania Tygrysem lub/i Kapitanem przedłuża się z powodów niezależnych od gracza (np.: techniczne problemy na forum) możliwe jest uzyskanie pożądanej rangi w bojówce. Brakujące wymogi powinny być spełnione po rozwiązaniu lub ustąpieniu problemów technicznych.

4. Kanał #dowodczy.
4.1 Stały skład kanału #dowodczy:
– DonaldMcKwacz – ID: 6739970,
– maxi1994 – ID: 4754250,
– Pwned – ID: 4775455,
– ShiroToAka – ID: 6567984,
– Szmitu – ID: 1593701,
– Uzury Zezre – ID: 9169282,
– Vogel Serapel – ID: 4030578.
4.2 Dostęp do kanału #dowodczy uzyskuje się po zostaniu Dowódcą lub Zastępcą Dowódcy w grze.
4.3 Gracz spoza stałego składu kanału #dowodczy traci dostęp do kanału po ustąpieniu, lub zwolnieniu ze stanowiska Dowódcy, lub Zastępcy Dowódcy w grze.
4.4 Gracz ze stałego składu traci dostęp do kanału #dowodczy na skutek:
- Prośby gracza o cofnięcie dostępu do kanału,
- Wystąpienia z bojówki,
- Niestosowanie się do zasad netykiety na którymkolwiek kanale lub kanałach serwera,
- Niestosowanie się do Regulaminu Taktycznej Grupy Szturmowej,
- Zmianę konta na nieaktywne na skutek nielogowania się do gry lub na skutek bana w grze.
4.5 Gracz który traci dostęp do kanału Dowódczego z powodów wymienionych w punkcie 4.4 zostaje usunięty ze stałego składu kanału #dowodczy.

5. Gracze mający dostęp do kanału #dowodczy są zobowiązani do opłacania miesięcznej składki zasilającej konto bojówki.
- Dowódca bojówki będący członkiem stałego składu kanału #dowodczy - minimum 8000 CC / miesiąc,
- Pozostali członkowie stałego składu kanału #dowodczy - minimum 5000 CC / miesiąc,
- Zastępca Dowódcy który nie jest członkiem stałego składu kanału #dowodczy - minimum 5000 CC / miesiąc.

6. Miejsce w stałym składzie kanału Dowódczego można otrzymać po spełnieniu następujących kryteriów:
6.1 Kryterium konieczne - miesięczna, nieprzerwana aktywność w grze i na bojówkowym serwerze. Aktywność w grze - regularne logowanie się, niedopuszczające do zmiany konta na nieaktywne. Aktywność na serwerze - regularne odzywanie się na kanałach serwera.
6.2 Kryterium dodatkowe - działanie na rzecz bojówki poprzez:
- wykonywanie regularnych zadań w bojówce (np. slapy na kanałach Discord o rozkazach, zbiórkach, powiadomienia na feedzie bojówki o rozkazach, zbiórkach),
- aktywność na forum bojówki,
- wydawanie artów promujących bojówkę,
- organizowanie konkursów w bojówce,
- organizowanie konkursów dla graczy spoza bojówki, mających na celu także promowanie bojówki,
- wysuwanie inicjatyw i pomysłów.
6.3 Dodatkowym kryterium branym pod uwagę jest zajmowanie gracza w przeszłości stanowisk dowódczych w bojówce.
6.4 Otrzymanie miejsca w stałym składzie kanału Dowódczego odbywa się poprzez Głosowanie opisane w punkcie 11.

7. W Taktycznej Grupie Szturmowej istnieje ranga Oficer
7.1 Oficerem zostaje gracz:
- z Dowództwa - Dowódca, 2nd Commanderzy, 3rd Commanderzy lub/i
- powyżej 200 levelu lub/i
- z rangą ground Legenda I lub/i
- z rangą air Air Commodore lub/i
- z orderem Zasłużony dla TGS lub/i
- były 2nd Commander spoza stałego składu.
7.2 Oficer musi być Tygrysem przez ostatnie dwa miesiące bez przerwy.
7.2 Oficer musi być obecny na Discordzie. 
7.3 Ranga Oficer nie wiąże się z obowiązkowymi składkami.
7.4 Ranga Oficer nie ma oddzielnej roli na bojówkowym serwerze Discord. Gracz z rangą Oficer ma dostęp do kanału #oficer.

8. Usunięcie gracza z bojówkowego serwera Discord.
8.1 Usunięcie gracza z bojówkowego serwera Discord może nastąpić wyłącznie na skutek decyzji Dowódcy.
8.2 Usunięcie gracza następuje w wypadku:
- Nieprzestrzegania zasad netykiety na serwerze bojówkowym,
- Notoryczne kasowanie swoich postów na kanale "główny chat",
- Nieprzestrzegania Regulaminu Taktycznej Grupy Szturmowej,
- Działania na szkodę bojówki w grze oraz na innych serwerach Discord przeznaczonych dla graczy eRepublik.
8.3 Na serwerze bojówkowym Taktycznej Grupy Szturmowej nie wklejamy linków do artów, konkursów, wydarzeń dotyczących działalności partyjnej w grze. Rozmowy i pytania dotyczące partii w grze możliwie szybko należy przenosić na priv.
8.4 W sytuacjach konfliktowych Dowódca ma obowiązek mediacji, zarówno poprzez wiadomości prywatne jak też na kanałach serwera. Przy braku pozytywnych skutków mediacji Dowódca dwukrotnie ostrzega gracza o możliwości usunięcia go z serwera. Przy dalszym braku pozytywnej reakcji gracza Dowódca ma obowiązek usunąć gracza z serwera.

9. W Taktycznej Grupie Szturmowej obowiązuje zasada nie przebijania Tygrysów.
9.1 Zasadę tą opisuje dokument - https://taktyczna.tk/topic/5705/zasada- … -tygrysow/
9.2 Decyzję o usunięciu z bojówki gracza, który nie przestrzega tej zasady, podejmuje Dowódca.

10. Akademia Taktycznej Grupy Szturmowej - https://www.erepublik.com/en/military/m … 7/overview pełni funkcję treningowo awaryjną.
Założenia funkcjonowania aTGS opisuje dokument - https://taktyczna.tk/topic/5658/zalozen … s-academy/
10.1 Gracze spoza stałego składu kanału dowódczego przebywający w Akademii mają na bojówkowym serwerze Discord wyłącznie rolę Tygrys, niezależnie od stanowiska zajmowanego w aTGS lub w TGS przed przejściem do Akademii.

11. Głosowanie.
11.1 Procedura stosowana w przypadku:
- Przyjmowania gracza do stałego składu kanału #dowodczy,
- W sytuacjach nieokreślonych w regulaminie lub niejednoznacznych.
11.2 Głosowanie może zainicjować każdy z graczy mających dostęp do kanału #dowodczy.
11.3 Przebieg głosowania:
- Określenie na kanale #głosowanie dostępnym wyłącznie dla graczy mających dostęp do kanału #dowodczy, tematu poddawanego głosowaniu,
- Głosowanie trwa 72 godziny,
- W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dowódcy - Commandera.

12. Dofy i premie wypłacane przez bojówkę.
12.1 Taktyczna Grupa Szturmowa wypłaca nagrody za wbijanie każdej kolejnej rangi air od Staff Sergeant do Chief Master Sergeant* włącznie, łącznie 60 000 CC.
12.1.1 Wysokość poszczególnych nagród air:

https://snipboard.io/BVhsxr.jpg

12.1.2 Warunki wypłacania premii za nabijanie rangi air są opisane w dokumencie - https://taktyczna.tk/topic/5626/premie- … id-by-tgs/
12.2 Pozostałe premie wypłacane graczom oraz warunki ich przyznawania są opisane w dokumencie - https://taktyczna.tk/topic/5626/premie- … id-by-tgs/

13. Ordery, naszywki, odznaczenia.
13.1 Ordery, naszywki i odznaczenia przyznawane w Taktycznej Grupie Szturmowej, oraz zasady ich przyznawania, są opisane w dokumencie - https://taktyczna.tk/topic/5689/ordery- … -naszywki/

14. Dokumenty powiązane.
14.1 Dokumenty powiązane znajdują się w dziale Dokumenty na forum - https://taktyczna.tk/forum/2/dokumenty/
14.2 Obowiązkiem Dowódcy jest dbanie o to, żeby dokumenty powiązane i Regulamin były względem siebie aktualne.

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile