Temat: Założenia funkcjonowania aTGS. Aim of the TGS Academy.

Funkcjonowanie Akademii Taktycznej Grupy Szturmowej ma ułatwiać nowym graczom zdobycie odznaczeń na profil oraz doświadczenia na stanowiskach (2nd Commander) o które trudniej w większych bojówkach.

Założenia dotyczące zdobywania odznaczeń na profil przedstawia ta grafika nomicons/smile


https://snipboard.io/1XjYUS.jpg


Aby wszystko przebiegło sprawnie niezbędna jest współpraca między zainteresowanymi graczami. Możecie porozumiewać się poprzez bojówkowy feed, wiadomości prywatne oraz za pośrednictwem Discord serwer Discord TGS . Jeżeli masz już dane odznaczenie na profilu pozwól zdobyć je koledze.

Jeżeli gracz z dłuższym stażem jest ciekawy guzików 2nd Commandera także proszę o kontakt.

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile

2

Odp: Założenia funkcjonowania aTGS. Aim of the TGS Academy.

The aim of the TGS Academy [Akademia Taktycznej Grupy Szturmowej] is to help the new players to get profile decorations from the Weekly Leaderboards and some experience on positions such as 2nd Commander, which are much harder to get in the bigger Military Units.
This aim is representing on the following picture nomicons/smile


https://i.snipboard.io/1XjYUS.jpg


In order to be sure that everything will work properly the cooperation between players who are interested in joining aTGS [TGS Academy]. They may talk through the Military Unit’s feed, private messages or the Discord server. If you already have a certain profile decoration - let your friend get it also.

If an older player is curious about thebuttons of the 2nd Commander please let me know as well.


Translated by DonaldMcKwacz

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile