Temat: Podstawowe podstawy mechaniki gry.

ODNAWIANIE ENERGII, PASEK ODNAWIANIA

Energię uzupełniamy zjadając chlebek z magazynu. Energia odnawia się automatycznie na całej, dostępnej długości paska.

https://snipboard.io/waZYnh.jpg

Więcej informacji o tym ile punktów hp odnawia się co każde 6 minut i po jakim czasie pasek będzie pełny otrzymamy po najechaniu kursorem na pasek energii.

https://snipboard.io/9L4cKQ.jpg

Po kliknięciu na zielony plus po prawej stronie paska wyskakuje okienko w którym możemy użyć batonów żeby uzupełnić energię.

https://snipboard.io/96psdM.jpg

Automatycznie pobierany jest chleb o najwyższym Q, dostępnym w magazynie. Na rynku dostępne są chlebki:

Q1 - 2 punkty odnowienia energii,
Q2 - 4 punkty odnowienia energii,
Q3 - 6 punkty odnowienia energii,
Q4 - 8 punkty odnowienia energii,
Q5 - 10 punkty odnowienia energii,
Q6 - 12 punkty odnowienia energii,
Q7 - 20 punkty odnowienia energii.

Na szybkość odnawiania energii oraz długość paska energii ma wpływ kilka rzeczy.

- zdobywanie punktów odnawiania energii w Weekly Challenge - do przeczytania tutaj - https://taktyczna.tk/topic/5627/weekly- … -wyzwanie/

- przebywanie w regionie gdzie znajduje się nasza rezydencja,

Szybkość odnawiania - +2 punkty, długość paska - +50 punktów. Po wylocie z rezydencji tracimy 2 punkty odnawiania energii a po 30 minutach od wylotu tracimy 50 punktów z długości paska.

- domki,

domek Q1 - +2 punkty odnawiania, + 50 punktów długości paska,
domek Q2 - +2 punkty odnawiania, + 80 punktów długości paska,
domek Q3 - +2 punkty odnawiania, + 100 punktów długości paska,
domek Q4 - +2 punkty odnawiania, + 150 punktów długości paska,
domek Q5 - +2 punkty odnawiania, + 200 punktów długości paska.

Uruchomienie kilku domków tego samego Q nie zwiększa ilości punktów odnawiania ani długości paska a jedynie długość aktywności domku danego Q.
Przykład: jeśli odpalimy 3 domki Q1 dostaniemy +2 punkty do odnawiania, +50 punktów długości paska i będziemy mieli aktywny domek przez 3 x 7 dni + 3 x przedłużenie aktywności domku wynikające z parametrów rezydencji. Jeżeli odpalimy 1 x domek Q1 + 1 x domek Q2 + 1 x domek Q3 dostaniemy 2+2+2=6 punbktów odnawiania i 50+80+100=230 punktów długości paska na okres 7 dni + 1 x przedłużenie aktywności każdego domku wynikające z parametrów rezydencji.

- centra odnawiania,

Nowi gracze znajdą na końcu zakładki "Gold & Extras" Centra odnawiania +50 i +100.


https://snag.gy/cDnzMW.jpg
To budynki specjalne które dodają punkty do długości paska odnawiania energii. Jeśli chce się wykupić centra dobrze jest poczekać na Black Friday lub urodziny eRepublik i związane z nimi eventy. Zdarzają się wtedy promocje na te budynki i można je zakupić dużo taniej.

- eventy,

Podczas urodzin eRepublik przypadających 20 listopada, admini od przynajmniej dwóch lat, dają do dyspozycji graczom ogromne odnawianie energii na okres kilku dni. Na 10 urodziny było to +100 punktów do odnawiania energii, na 11 urodziny + 110 punktów do odnawiania energii. Jednocześnie może być także bonus do domków co oznacza następne punkty odnawiania i długości paska w zależności od odpalonych domków. Takie odnawianie energii WYSYSA chlebek z magazynów i mocno winduje ceny chlebka na rynku. Warto zadbać o zaopatrzenie w energię przed urodzinami eRepulik.


PRACA

Praca zużywa jednorazowo 10 punktów energii.

Pracy szukamy na "Market" -> "Job market".


https://snag.gy/96HV0Q.jpg

Należy bardzo zwracać uwagę na "Net salary".

https://snag.gy/e8pMLr.jpg

Jest to kwota wypłaty za pracę po odliczeniu podatku. Wysokość podatku zależy od obywatelstwa pracodawcy. Jeżeli np.: pracę oferuje obywatel Filipin od wypłaty zostaje odliczony podatek obowiązujący na Filipinach. Może się więc zdarzyć że najwyższa wypłata "Daily salary" nie będzie równoznaczna najwyższej kwocie wypłacanej na konto pracownika.

Wcisnąć przycisk "Work" można kilka razy dziennie, a to dzięki domkom. Każda jedna godzina aktywności odpalonego domku sprawia że pojawia się nam w magazynie  "Punkt Nadgodzin" ("Overtime Points").


https://snag.gy/MJzuoe.jpg
Kiedy nazbiera się 24 punktów nadgodzin możemy ponownie wcisnąć przycisk "Work" i ponownie otrzymać wypłatę.

Podobnie jak w przypadku punktów odnawiania uruchomienie kilku domków tego samego Q nie zwiększa ilości punktów nadgodzin generowanych co godzinę. Dopiero w wyniku odpalenia innego Q domków pojawia się następna nadgodzina w magazynie. Przykład: jeśli mamy uruchomione domki Q1, Q2 i Q3 co godzinę będą się nam pojawiały w magazynie 3 punkty nadgodzin.

Pracodawca może ustawić limit kwoty jaką pracownik może zarobić w ciągu jednego dnia. Jeśli to zrobi nie będziemy mogli zapracować i zarobić więcej, nawet jeśli mamy 24 godziny w magazynie. Niestety na liście ofert pracy nie ma podglądu na ustawienia limitu wypłacanych przez pracodawcę środków. Po zatrudnieniu się musimy przepracować co najmniej 3 doby żeby móc zmienić pracę. Natychmiastowa rezygnacja z pracy jest możliwa tylko w przypadku, kiedy na koncie pracodawcy nie ma wystarczającej ilości gotówki aby wypłacić wypłatę.

Jeżeli mamy dużo punktów nadgodzin i wciśniemy przycisk "Work overtime" przed upływem godziny od poprzedniego zapracowania zużyjemy 100 punktów energii. Na przycisku otrzymujemy informację kiedy minie godzina po której będziemy mogli zapracować zużywając 10 punktów energii.


https://snag.gy/WU7nBV.jpg


PRACA JAKO MENADŻER - PRACA WE WŁASNYCH FIRMACH

W eRepie istnieją następujące firmy:

- Food Factory od Q1 do Q7,
- Weapons Factory od Q1 do Q7,
- House Factory od Q1 do Q5,
- Aircraft Weapons Factory Q1,
- Food Raw Materials,
- Weapon Raw Materials,
- House Raw Materials,
- Aircraft Raw Materials.

Wchodząc do gry otrzymujemy kilka firm. Każda firma musi znajdować się w holdingu. Holding jest przypisany do regionu. Przenosząc firmy do innego regionu należy w nowym miejscu założyć nowy holding i przenieść do niego firmy.

Praca w każdej firmie jako menadżer zużywa 10 hp.

Nie można zapracować w swoich firmach jako menadżer w przypadku:

- kiedy są to firmy: House Factory, Aircraft Weapons Factory, House Raw Materials, Aircraft Raw Materials,

- kiedy nie mamy na koncie gotówki do opłacenia podatku za pracę,

- kiedy konto znajduje się w innym regionie niż holding w którym są firmy,

- kiedy region, w którym znajduje się holding, jest okupowany przez państwo mające otwartą wojnę z krajem, którego obywatelstwo posiadamy.

Firmy najlepiej jest budować i rozbudowywać do wyższego Q kiedy jest promocja na takie działania. Niestety rzadko się to obecnie zdarza. Najczęściej przy okazji urodzin gry i Black Friday.


TRENING

Mamy do dyspozycji cztery pola treningowe. Na jednym z nich można trenować za darmo. Za trening na trzech pozostałych płaci się w goldzie.


https://snag.gy/2QCG0E.jpg
Trenowanie na jednym polu treningowym zużywa 10 hp.

Promocja na rozbudowę pól treningowych pojawia się regularnie. Warto na nią poczekać.

Kiedy ma się rozbudowane pola treningowe warto podpisać kontrakt.


https://snag.gy/y8kgGE.jpg

Podpisując kontrakt, płacąc odpowiednią kwotę, zmniejszamy opłatę za trening na płatnych polach treningowych. Propozycję podpisania kontraktu każdy gracz dostaje regularnie, co miesiąc. Dzień otrzymania propozycji kontraktu może być inny dla każdego gracza.
W dniu, w którym jest możliwość kontraktu otrzymujemy powiadomienie na głównym ekranie gry.

Za wykonanie pracy i treningu otrzymujemy nagrody:


https://snag.gy/ZBWvj9.jpg

- jeden punkt siły,
- jeden punkt doświadczenia,
- jeden Ghost Booster.

Co to jest Ghost Booster?

Z pomocą tego bostera otrzymujesz do każdego uderzenia w bitwie czołgowej (podczas jednominutowej aktywności tego wspomagacza) 30 % maksymalnych obrażeń jakie może zadać jednym uderzeniem najsilniejszy gracz uczestniczący w danej minibitwie, bijący po tej samej stronie i w tej samej dywizji. Dodatkowo, podczas działania Ghost Boostera zawsze pokonujesz jednego przeciwnika dwoma uderzeniami.

Nie jest możliwe użycie Ghost Booster w walce po stronie kraju którego obywatelstwo posiadasz.

W praktyce Ghost Booster jest sposobem na szybkie nabijanie rangi przez młodych graczy. Bonus ten może być także użyty przy zdobywaniu tych medali, gdzie liczy się ilość pokonanych przeciwników

Jak widać na obrazku powyżej co pięć dni dostajemy dodatkowo +5 punktów siły i +5 punktów doświadczenia.


WALKA

Gracze podzieleni są na dywizje, w zależności od poziomu doświadczenia:

1-34 level - I dywizja,
35-49 level - II dywizja,
50-69 level - III dywizja,
powyżej 70 level - IV dywizja.

https://snipboard.io/yjabwZ.jpg

Minibitwa trwa co najmniej półtorej godziny, dopóki jedna ze stron nie zdobędzie 1800 punktów. Maksymalny czas minibitwy to 2 godziny. Co minutę strona posiadająca ponad 50% na pasku wpływu zyskuje punkty. Ich ilość jest różna, w zależności od postępu minibitwy:

    0-30 minut od początku minibitwy, 10 punków w każdej minucie,
    31-60 minut od początku minibitwy, 20 punktów w każdej minucie,
    61-90 minut od początku minibitwy; 30 punktów w każdej minucie,
    91-120 minut od początku minibitwy, 60 punktów w każdej minucie.

Rundy są podzielone na cztery dywizje czołgowe i samoloty. Gracze w każdej dywizji i lotnicy walczą oddzielnie, zdobywając oddzielne 1800 punktów.


https://snipboard.io/YENVA7.jpg

Dopóki wszystkie czołgowe dywizje i samoloty nie skończą minibitwy, lub nie miną dwie godziny, nie rozpocznie się następna minibitwa ani dla poszczególnych dywizji ani dla samolotów.

W sektorze samolotowym nie ma podziału analogicznego do dywizji w czołgach. Bez względu na poziom doświadczenia wszyscy walczą razem.

Bitwa kończy się kiedy jedna ze stron osiągnie co najmniej 150 dużych punktów.

Duże punkty są naliczane w zależności od rodzaju dywizji i sektora:

- zdobycie 1800 punktów w minibitwie przez I dywizje - 1 punkt,
- zdobycie 1800 punktów w minibitwie przez II dywizje - 2 punkty,
- zdobycie 1800 punktów w minibitwie przez III dywizje - 3 punkty,
- zdobycie 1800 punktów w minibitwie przez IV dywizje - 5 punktów,
- zdobycie 1800 punktów w minibitwie w sektorze samolotowym - 7 punktów.

Kiedy wchodzimy na pole bitwy naszym przeciwnikiem zostaje wizerunek losowego gracza. Wciskamy "Fight". "Pokonujemy" przeciwnika za pomocą kilku uderzeń (hitów). Jeżeli walczymy w czołgach z bronią Q7 lub w samolotach bez broni będziemy potrzebować od 2 do 4 uderzeń by pokonać przeciwnika. Jeżeli używamy w czołgach słabszej broni niż Q7 lub walczymy bez broni musimy się liczyć z większą ilością hitów.

Każdy hit zużywa nam 10 hp.

Dostępne na markecie bronie:

Czołgi

Q1 - dodaje +20% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 1 uderzenie (hit),
Q2 - dodaje +40% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 2 uderzenia (hity),
Q2 - dodaje +60% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 3 uderzenia (hity),
Q2 - dodaje +80% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 4 uderzenia (hity),
Q2 - dodaje +100% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 5 uderzenia (hity),
Q2 - dodaje +120% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 6 uderzenia (hity),
Q2 - dodaje +200% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 10 uderzeń (hitów).

Samoloty

Q1 - dodaje +20% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 1 uderzenie (hit),
Q2 - dodaje +40% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 2 uderzenia (hity),
Q3 - dodaje +60% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 3 uderzenia (hity),
Q4 - dodaje +80% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 4 uderzenia (hity),
Q5 - dodaje +100% do zadawanych obrażeń, wystarcza na 5 uderzeń (hitów).

W codziennym graniu, bije się bronią Q7 w czołgach i bez broni w samolotach.


Bardzo ważną rzeczą jest FUEL - paliwo.

https://snipboard.io/KOpe13.jpg

Każdy gracz, na początku każdego tygodnia Weekly Challenge otrzymuje 70 sztuk paliwa. Nie zużyte paliwo nie zostaje przeniesione na następny tydzień.
Paliwo jest zużywane na dojazd na pole bitwy. Zostanie pobrane kiedy gracz zacznie bić w danej bitwie, dywizji lub sektorze air.
Przykład: Gracz wybiera bicie w IV dywizji czołgowej w danej bitwie. Zostało pobrane jedno paliwo. Jeśli gracz zdecyduje się bić w tej samej bitwie, w innej dywizji lub w sektorze air, znowu zostanie pobrane jedno paliwo. Jeżeli gracz zdecyduje bić po obu stronach tej samej bitwy i dywizji lub sektora dodatkowe paliwo nie zostanie pobrane.

Jest możliwość dokupienia paliwa za gold w zakładce Gold & Extras.

https://snipboard.io/RyBSVo.jpg

Pierwszy Fuel kosztuje 1 gold. Każdy następny to wydatek o + 1 gold większy.

Za pokonanie 25 przeciwników zgodnie z rozkazami w swojej grupie bojowej otrzymuje się nagrodę w postaci batona (+100 energii) oraz 5 różnych części do bazooki.


https://snag.gy/VdXPKw.jpg

Bazooka to broń, którą składa się z części w magazynie. Za jej pomocą pokonujemy przeciwnika jednym uderzeniem. Uderzenie bazooką to 10 000 punktów obrażeń.

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile