1 (edytowany przez Uzury Zezre 10.02.2020 21:57)

Temat: Premie wypłacane przez TGS. The bonuses paid by TGS

Wymienione poniżej nagrody i premie wypłacane są graczom, którzy uzyskali status Tygrysa.


1. Premia za wbijanie samolotowej rangi.

TGS wypłaca nagrody za wbijanie każdej kolejnej rangi air od Staff Sergeant do Chief Master Sergeant* włącznie, łącznie 60 000 CC.

Przy pierwszym zgłoszeniu należy zrobić zrzut ekranu z okienkiem informującym o zmianie rangi i datą i wysłać do
Szmitu - https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/1593701

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się złapać okienka informującego o zmianie rangi, należy zrobić zrzut ekranu z widokiem na profil, rangę air i datę jak najszybciej po jej zmianie.

Następne zmiany rangi należy zgłaszać do Szmitu bez robienia zrzutów ekranu.


2. Dycha na początek.

Po miesiącu od uzyskania statusu Tygrysa gracz będący w pierwszej lub drugiej dywizji otrzymuje 10 000 CC jeśli spełnił następujące warunki:

- bicie zgodnie z rozkazami,
- wykonywanie 7 Daily orders w tygodniu,
- regularne odzywanie się na bojówkowym serwerze Discord (mogą to być posty, emotikony, gify, reakcje na posty innych),
- założenie konta na forum TGS - https://taktyczna.tk/ .

Jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania statusu Tygrysa premie przepadają.


3. Powiększamy magazyn.

Po miesiącu od uzyskania statusu Tygrysa gracz będący w pierwszej, drugiej dywizji otrzymuje 17 500 CC na powiększenie magazynu o 10 000 miejsc (10 x 1000). Aby otrzymać takie środki należy spełnić następujące warunki

- bicie zgodnie z rozkazami,
- wykonywanie 7 Daily orders w tygodniu,
- regularne odzywanie się na bojówkowym serwerze Discord (mogą to być posty, emotikony, gify, reakcje na posty innych),
- założenie konta na forum TGS - https://taktyczna.tk/ .

Jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania statusu Tygrysa premie przepadają.


4. Level up.

Przy osiągnięciu 70 levelu gracz otrzymuje premię w postaci 15 000 cc i 40 000 hp.
Przy osiągnięciu 100 levelu gracz otrzymuje premię w postaci 15 000 cc i 40 000 hp.

Warunkiem otrzymania premii jest posiadanie statusu Tygrysa co najmniej miesiąc bez przerwy przed osiągnięciem premiowanego levelu w grze.

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile

2

Odp: Premie wypłacane przez TGS. The bonuses paid by TGS

The following bonuses are paid to players who already became Tigers.


1. Bonus for the air rank.

TGS will pay for every air rank which one gets between Staff Sergeant and Chief Master Sergeant* inclusive, the sum of possible bonuses being 60 000 CC.

To get the money you need to make a screenshot with the pop-up informing about advancing to a new rank, and send it along with the date to Szmitu - https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/1593701 .
The screenshot is needed only for the first airrank bonus which you get in TGS - after advancing to the next ones you just need to send the information that you got a new rank to Szmitu.

If for some reason you won’t catch the pop-up do the screenshot of your profile with air rank being visible as soon after you get the new rank as possible.


2. 10 000 for the start.

A month after a player in 1st or 2nd division becomes the Tiger he will get 10 000 CC if he meets following requirements:
- fights according to Polish MoD orders,
- does 7 Daily Orders every week,
- is active on our Discord server (even small things such as some pictures, reactions for the messages of other players, emoticons, count towards activity),
- registers on our forum - https://taktyczna.tk/ .


3. Storage enlargement.

One month after a player in first or second division becomes a Tiger, he can get 17 500 CC to buy 10 000 storage units (10 x 1000), if this player meets following requirements:
- fights according to Polish MoD orders,
- does 7 Daily Orders every week,
- is active on our Discord server (even small things such as some pictures, reactions for the messages of other players, emoticons, count towards activity),
- registers on our forum - https://taktyczna.tk/.


4. Level up.

Upon reaching level 70 the player receives a bonus of 15 000 cc and 40 000 hp.
Upon reaching level 100 the player receives a bonus of 15 000 cc and 40 000 hp.

The condition for receiving the bonus is to have the status of a Tiger for at least one month without a break before reaching the bonus level in the game. 
Translated by DonaldMcKwacz

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile