1 (edytowany przez Uzury Zezre 10.02.2020 21:57)

Temat: Premie wypłacane przez TGS. The bonuses paid by TGS

Wymienione poniżej nagrody i premie wypłacane są graczom, którzy uzyskali status Tygrysa.

1. Dof od TGS.

Taktyczna Grupa Szturmowa wypłaca dofinansowanie do hitów wykonanych na zbiórkach MON. Wysokość dofa jest zależna od finansowej kondycji bojówki. Dofinansowanie powinno być wypłacane nie rzadziej niż co 4 tygodnie.


2. Premia za wbijanie samolotowej rangi.

TGS wypłaca nagrody za wbijanie każdej kolejnej rangi air od Staff Sergeant do Chief Master Sergeant włącznie, łącznie 30 000 CC.

Należy zrobić zrzut ekranu z okienkiem informującym o zmianie rangi i datą i wysłać do
Uzury Zezre - https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/9169282

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się złapać okienka informującego o zmianie rangi należy zrobić zrzut ekranu z widokiem na profil, rangę air i datę jak najszybciej po zmianie rangi.

3. Dycha na początek.

Po miesiącu od uzyskania statusu Tygrysa gracz będący w pierwszej lub drugiej dywizji otrzymuje 10 000 CC jeśli spełnił następujące warunki:

- bicie zgodnie z rozkazami,
- wykonywanie 7 Daily orders w tygodniu,
- regularne odzywanie się na bojówkowym serwerze Discord,
- założenie konta na forum TGS - https://taktyczna.tk/ .

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile

2

Odp: Premie wypłacane przez TGS. The bonuses paid by TGS

The following bonuses are paid to players who already became Tigers.

1. Bonuses for participating in Polish strikes.

TGS [Taktyczna Grupa Szturmowa] will pay for hits done on the strikes organised by Polish MoD. This bonus depends on the financial state of the Military Unit, but also will be paid at least once every 4 weeks.

2. Bonus for the air rank.

TGS will pay for every air rank which one gets between Staff Sergeant and Chief Master Sergeant inclusive, the sum of possible bonuses being 30 000 CC.
To get the money you need to take the screenshot of the pop-up which one gets when he advances to the new rank, and send it along with the date to Uzury Zezre - https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/9169282.
If for some reason you won’t catch the pop-up do the screenshot of your profile with air rank being visible as soon after you get the new rank as possible.

3. 10 000 for the start.

A month after a player in 1st or 2nd division becomes the Tiger he will get 10 000 CC if he meets following requirements:
- fights according to Polish MoD orders,
- does 7 Daily Orders every week,
- is active on our Discord server,
- registers on our forum - https://taktyczna.tk/ .


Translated by DonaldMcKwacz

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile