Temat: Regulamin Taktycznej Grupy Szturmowej

 Regulamin Taktycznej Grupy Szturmowej.

1. Regulamin nie opisuje całej działalności bojówki Taktyczna Grupa Szturmowa.

2. Właścicielem bojówkowego serwera Taktycznej Grupy Szturmowej jest Dowódca. Ustępujący Dowódca przekazuje serwer swemu następcy.

3. Role
3.1. Oficjalne role na bojówkowym serwerze Discord:
- Commander - kolor żółty,
- 2nd Commander - kolor pomarańczowy,
- 3rd Commander - kolor czerwony,
- Kapitan - kolor fioletowy,
- Tygrys - kolor zielony,
- Kociak - kolor szary.
Inne role na serwerze mają charakter nieoficjalny lub techniczny.
3.2. Rolę Commander otrzymuje gracz który jest Dowódcą bojówki w grze.
3.3. Rolę 2nd Commander otrzymują gracze którzy są Zastępcami Dowódcy w bojówce w grze.
3.4. Rolę 3rd Commander otrzymują gracze ze stałego składu kanału "Dowódczy".
3.5. Rolę Kapitan otrzymuje gracz który otrzymuje rangę kapitana w grze.
3.5.1. Zostanie Kapitanem regimentu w Taktycznej Grupie Szturmowej jest możliwe dla gracza mającego status Tygrysa co najmniej przez ostatni miesiąc.
Gracz który chce zostać Kapitanem regimentu w Taktycznej Grupie Szturmowej powinien:
- Zmienić awatar na tygrysi,
- Zaglądać regularnie na bojówkowy serwer Discord,
- Odpowiadać na wiadomości od dowódcy bojówki na Discordzie,
- Założyć konto na forum bojówki,
3.6. Rolę Tygrys otrzymuje gracz który:
- jest członkiem Grupy Bojowej - Taktyczna Grupa Szturmowa lub Akademia TGS w grze,
- posiada awatar bojówkowy, lub neutralny - bez emblematu innej grupy bojówkowej.
Dopuszczalne jest występowanie w awatarze emblematu istniejącej bojówki jeśli jest on ujęty w ramce awataru ramkowego TGS, znajduje się pod ramką.
Brak awataru nie jest awatarem neutralnym. Nie można zostać Tygrysem nie mając awataru.
Rolę Tygrys posiadają także gracze z rolami Commander, 2nd Commander, 3rdCommander oraz gracze z rolą Kapitan.
3.7. Rolę Kociak posiada gracz który:
- wstąpił do Grupy Bojowej Taktyczna Grupa Szturmowa w grze jednak nie spełnił pozostałych wymogów koniecznych do otrzymania roli Tygrys,
- jest członkiem bojówki Taktyczna Grupa Szturmowa w grze, użytkownik Discord obecny na serwerze TGS, którego konto w grze jest nieaktywne.
3.7.1. W trakcie posiadania przez gracza roli Kociak niedopuszczalne jest dodawanie graczowi ról nieoficjalnych innych niż rola zombiak. Niedopuszczalna jest także zmiana koloru roli Kociak na inną niż kolor roli zombiak.
2.7.2. Zmianę roli Kociak na rolę Tygrys lub inną, nieoficjalną (np. "gość" jeśli gracz opuści bojówkę) wykonuje wyłącznie Dowódca - Commander.
3.7.3. Kociak nie otrzymuje dofa od TGS za zbiórki MON oraz premii za zdobywanie rang air. Organizatorzy bojówkowych konkursów mogą, wedle uznania, ograniczać grono mogących uczestniczyć w nich graczy do grona Tygrysów.
3.8. Wszelkie zmiany ról oficjalnych muszą być ogłoszone na kanale Dowódczy ze wzmianką @everyone.
3.9. W sytuacji, kiedy spełnianie wymogów koniecznych do zostania Tygrysem lub/i Kapitanem przedłuża się z powodów niezależnych od gracza (np.: techniczne problemy na forum) możliwe jest uzyskanie pożądanej rangi w bojówce. Brakujące wymogi powinny być spełnione po rozwiązaniu lub ustąpieniu problemów technicznych.

4. Kanał Dowódczy.
4.1. Stały skład kanału Dowódczego:
- maxi1994 – ID: 4754250,
– Pwned – ID: 4775455,
– ShiroToAka – ID: 6567984,
- Vogel Serapel – ID: 4030578,
– DonaldMcKwacz - ID: 6739970,
- Uzury Zezre – ID: 9169282.
4.2. Dostęp do kanału Dowódczy uzyskuje się po zostaniu Dowódcą lub Zastępcą Dowódcy w grze.
4.3. Gracz spoza stałego składu kanału Dowódczy traci dostęp do kanału po ustąpieniu, lub zwolnieniu ze stanowiska Dowódcy, lub Zastępcy Dowódcy w grze.
4.4. Gracz ze stałego składu traci dostęp do kanału Dowódczy na skutek:
- Prośby gracza o cofnięcie dostępu do kanału,
- Wystąpienia z bojówki,
- Niestosowanie się do zasad netykiety na którymkolwiek kanale lub kanałach serwera,
- Niestosowanie się do Regulaminu Taktycznej Grupy Szturmowej,
- Zmianę konta na nieaktywne na skutek nielogowania się do gry lub na skutek bana w grze.
4.5. Gracz który traci dostęp do kanału Dowódczego z powodów wymienionych w punkcie 4.4 zostaje usunięty ze stałego składu kanału Dowódczy.

5. Gracze mający dostęp do kanału Dowódczego są zobowiązani do opłacania miesięcznej składki zasilającej konto bojówki.
- Dowódca bojówki będący członkiem stałego składu kanału Dowódczy - minimum 6000 CC / miesiąc,
- Pozostali członkowie stałego składu kanału Dowódczy - minimum 3000 CC / miesiąc,
- Zastępca Dowódcy który nie jest członkiem stałego składu kanału Dowódczy - minimum 1500 CC / miesiąc.

6. Miejsce w stałym składzie kanału Dowódczego można otrzymać po spełnieniu następujących kryteriów:
6.1. Kryterium konieczne - miesięczna, nieprzerwana aktywność w grze i na bojówkowym serwerze. Aktywność w grze - regularne logowanie się, niedopuszczające do zmiany konta na nieaktywne. Aktywność na serwerze - regularne odzywanie się na kanałach serwera.
6.2. Kryterium dodatkowe - działanie na rzecz bojówki poprzez:
- wykonywanie regularnych zadań w bojówce (np. slapy na kanałach Discord o rozkazach, zbiórkach, powiadomienia na feedzie bojówki o rozkazach, zbiórkach),
- aktywność na forum bojówki,
- wydawanie artów promujących bojówkę,
- organizowanie konkursów w bojówce,
- organizowanie konkursów dla graczy spoza bojówki, mających na celu także promowanie bojówki,
- wysuwanie inicjatyw i pomysłów.
6.3 Dodatkowym kryterium branym pod uwagę jest zajmowanie gracza w przeszłości stanowisk dowódczych w bojówce.
6.4 Otrzymanie miejsca w stałym składzie kanału Dowódczego odbywa się poprzez Głosowanie opisane w punkcie 8.

7. Usunięcie gracza z bojówkowego serwera Discord.
7.1. Usunięcie gracza z bojówkowego serwera Discord może nastąpić wyłącznie na skutek decyzji Dowódcy.
7.2. Usunięcie gracza następuje w wypadku:
- Nieprzestrzegania zasad netykiety na serwerze bojówkowym,
- Notoryczne kasowanie swoich postów na kanale "główny chat",
- Nieprzestrzegania Regulaminu Taktycznej Grupy Szturmowej,
- Działania na szkodę bojówki w grze oraz na innych serwerach Discord przeznaczonych dla graczy eRepublik.
7.3. Na serwerze bojówkowym Taktycznej Grupy Szturmowej nie wklejamy linków do artów, konkursów, wydarzeń dotyczących działalności partyjnej w grze. Rozmowy i pytania dotyczące partii w grze możliwie szybko należy przenosić na priv.
7.4. W sytuacjach konfliktowych Dowódca ma obowiązek mediacji, zarówno poprzez wiadomości prywatne jak też na kanałach serwera. Przy braku pozytywnych skutków mediacji Dowódca dwukrotnie ostrzega gracza o możliwości usunięcia go z serwera. Przy dalszym braku pozytywnej reakcji gracza Dowódca ma obowiązek usunąć gracza z serwera.

8. Akademia Taktycznej Grupy Szturmowej - https://www.erepublik.com/en/military/m … 5/overview pełni funkcję treningowo awaryjną.
Założenia funkcjonowania aTGS opisuje dokument - https://taktyczna.tk/topic/5658/zalozen … zturmowej/
8.1. Gracze spoza stałego składu kanału dowódczego przebywający w Akademii mają na bojówkowym serwerze Discord wyłącznie rolę Tygrys, niezależnie od stanowiska zajmowanego w aTGS lub w TGS przed przejściem do Akademii.

9. Głosowanie.
9.1. Procedura stosowana w przypadku:
- Przyjmowania gracza do stałego składu kanału Dowódczego,
- W sytuacjach nieokreślonych w regulaminie lub niejednoznacznych.
9.2. Głosowanie może zainicjować każdy z graczy mających dostęp do kanału Dowódczy.
9.3. Przebieg głosowania:
- Określenie na kanale "Głosowanie" dostępnym wyłącznie dla graczy mających dostęp do kanału "Dowódczy", tematu poddawanego głosowaniu,
- Głosowanie trwa 72 godziny,
- W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dowódcy - Commandera.

10. Dofy i premie wypłacane przez bojówkę.
10.1.Taktyczna Grupa Szturmowa wypłaca dofinansowanie do hitów wykonanych na zbiórkach MON graczom poniżej 150 levelu. Wysokość dofa jest zależna od finansowej kondycji bojówki. Dofinansowanie powinno być wypłacane nie rzadziej niż co 4 tygodnie.
10.2. Taktyczna Grupa Szturmowa wypłaca nagrody za wbijanie każdej kolejnej rangi air od Staff Sergeant do Chief Master Sergeant* włącznie, łącznie 60 000 CC.
Przy pierwszym zgłoszeniu należy zrobić zrzut ekranu z okienkiem informującym o zmianie rangi i datą i wysłać do Szmitu - https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/1593701
Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się złapać okienka informującego o zmianie rangi, należy zrobić zrzut ekranu z widokiem na profil, rangę air i datę jak najszybciej po jej zmianie.
Następne zmiany rangi należy zgłaszać do Szmitu bez robienia zrzutów ekranu.
10.2.1. Wysokość nagród air:

https://snipboard.io/BVhsxr.jpg

10.3. Po miesiącu od uzyskania statusu Tygrysa gracz będący w pierwszej lub drugiej dywizji otrzymuje 10 000 CC jeśli spełnił następujące warunki:
- bicie zgodnie z rozkazami,
- wykonywanie 7 Daily orders w tygodniu,
- regularne odzywanie się na bojówkowym serwerze Discord (mogą to być posty, emotikony, gify, reakcje na posty innych),
- założenie konta na forum TGS.
Jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania statusu Tygrysa premie przepadają.

10.4. Po miesiącu od uzyskania statusu Tygrysa gracz będący w pierwszej lub drugiej dywizji otrzymuje 17 500 CC na powiększenie magazynu o 10 000 miejsc (10 x 1000). Aby otrzymać takie środki należy spełnić następujące warunki
- bicie zgodnie z rozkazami,
- wykonywanie 7 Daily orders w tygodniu,
- regularne odzywanie się na bojówkowym serwerze Discord (mogą to być posty, emotikony, gify, reakcje na posty innych),
- założenie konta na forum TGS.
Jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania statusu Tygrysa premie przepadają.

11. Order Zasłużony dla TGS.
11.1. Graficznym potwierdzeniem otrzymania orderu jest baretka:   https://taktyczna.tk/extensions/om_medals/img/1.png
11.2. Order Zasłużony dla TGS otrzymuje gracz pozostający Dowódcą przez co najmniej 4 miesiące bez przerwy.
11.3. O przyznaniu orderu graczowi który nie spełnił wymogu z punktu 11.2. decyduje Dowódca doceniając działania gracza na rzecz bojówki.

12. Dokumenty powiązane.
- https://taktyczna.tk/topic/5637/awatary … zturmowej/
- https://taktyczna.tk/topic/5638/informa … -recruits/
- https://taktyczna.tk/topic/5626/nagrody … przez-tgs/
- https://taktyczna.tk/topic/5658/zalozen … zturmowej/
12.1. Obowiązkiem Dowódcy jest dbanie o to, żeby dokumenty powiązane i Regulamin były względem siebie aktualne.

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile