Temat: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Ahoj!

Nadszedł czas na bojówkowy event!
Te zmagania będą polegały na gromadzeniu punktów. Znajdzie się trochę sposobów aby je zdobyć!

1. Punkty będą naliczane na podstawie tabelki, dostępnej w interfejsie gry eRepublik:

https://snipboard.io/dVBesj.jpg

a) Pierwsze dziesięć miejsc w kolumnie "Military Damage" punktowane będą następująco:

I miejsce - 1000 punktów,
II miejsce - 900 punktów,
III miejsce - 800 punktów,
IV miejsce - 700 punktów,
V miejsce - 600 punktów,
VI miejsce - 500 punktów,
VII miejsce - 400 punktów,
VIII miejsce - 300 punktów,
IX miejsce - 200 punktów,
X miejsce - 100 punktów.

Punkty z wyników w tej kolumnie naliczane będą raz tygodniu, po jego zakończeniu, czyli we wtorek tygodnia następnego.

b) Pierwsze dziesięć miejsc w kolumnie "Aviation Damage" punktowane będzie analogicznie do punktu a),
c) Każdy przeciwnik z kolumny "Yesterday Kills" mnożony jest x 20. Punkty są naliczane raz dziennie,
d) Każdy punkt w kolumnie "Daily Orders" to + 1000 punktów, punkty naliczane raz w tygodniu,
e) Każdy medal z kolumny "Medals Won" to + 500 punktów, punkty naliczane raz w tygodniu.


2. Opublikowanie w grze eRepublik arta o Taktycznej Grupie Szturmowej - 2000 punktów.
Publikacja nie może być kopią innego arta. Art będzie podlegał ocenie Dowódcy pod kątem zawartości co oznacza m.in. że jedno zdanie np.: "W TGS fajno jest" nie będzie uznane za zawartość wystarczającą do uzyskania punktów. Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać to 6000 punktów na tydzień czyli punktowane będą maksymalnie 3 arty w tygodniu liczonego między godziną 9 we wtorki.

3. Wymyślenie innej nazwy dla tego rodzaju eventu.
Propozycje nazw można podawać w komentarzach poniżej tego postu. Jedna propozycja to 400 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym zadaniu to 4000 punktów.

4. Wykonanie grafiki dla eventu.
Każdy może zaproponować dwie prace. Każda propozycja grafiki to 1000 punktów. Grafikę można opublikować w komentarzu pod tym postem lub przesłać do mnie.

5. Wzięcie udziału w układaniu historii.
Opowiadanie powinno się składać z pojedynczych zdań pisanych na przemian przez graczy w komentarzach w tym temacie - https://taktyczna.tk/post/5967/#p5967 . Każdy pisze jedno zdanie starając się nawiązać do poprzednich. Kolejne zdanie tej samej osoby musi być przedzielone co najmniej dwoma wpisami innych osób. Nie piszemy w tej historii o kolegach i koleżankach z bojówki. Nie używamy wulgaryzmów. Jeden wpis w historii to 200 punktów. Limit za to zadanie wynosi 8000 punktów.

6. Układanie sucharów.
Zadanie polega na wymyśleniu krótkiego dowcipu. Formą wzorcową jest żart:

Siedzą dwa gołębie na dachu.
Jeden grucha, a drugi jabłko.

Kolejne przykłady suchara:

Siedzą dwa gołębie na dachu.
Jeden z nich brzydko się ostatnio bawił i teraz ma kłopoty.
A drugi też z Węgier.

Siedzi Borówka Basia na dachu.
Hej, hej chwila!! co ja tu robię?!
Miałam być dla horej curki!!

Żart nie musi dotyczyć gołębi, ani siedzenia na dachu nomicons/wink Powinien mieć jedynie krótką formę.

Suchar należy opublikować na kanale "suchary" naszego bojówkowego serwera ze slapem @everyone lub na bojówkowym feedzie w grze. Każdy opublikowany dowcip to +400 punktów. Limit za to zadanie wynosi 8000 punktów.


https://i.snipboard.io/jDW42r.jpg

Event trwa dwa tygodnie od godziny 9.00, 14 stycznia do godziny 9.00, 28 stycznia.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy na głównym kanale bojówkowego serwera ze slapem @everyone lub na bojówkowym feedzie w grze napisać: "Zbieram punkty!". Graczowi będą zliczane punkty od chwili opublikowania takiego wpisu.

W evencie mogą wziąć udział gracze którzy uzyskali status Tygrysa.

Nagrody!
- HAJS HAJS HAJS HAJS!!! Uczestnicy konkursu zostaną hojnie wynagrodzeni w walucie!
- Lista Wspaniałych Tygrysów - uczestników wydarzenia wraz z wynikami zostanie opublikowana w arcie w grze i na bojówkowym forum.
- Na serwerze bojówkowym zostanie zrealizowana komenda upamiętniająca uczestników eventu - !zimowyevent po której użyciu będzie się wyświetlała lista Tygrysów uczestniczących w zabawie.

Postępy w zbieraniu punktów będą, w czasie eventu, publikowane tak często jak to będzie możliwe!

https://snipboard.io/6Xr0iq.jpg

Hello!

Time has come for a party in our MU!
This time participants in our event are going to collect points. Here are some ways to get them!

1. Points will be awarded according to a table which we can access in eRepublik:

https://i.snipboard.io/dVBesj.jpg

a) First 10 places in the “Military Damage” column will be given following amounts of points:
I place - 1000 points,
II place - 900 points,
III place - 800 points,
IV place - 700 points,
V place - 600 points,
VI place - 500 points,
VII place - 400 points,
VIII place - 300 points,
IX place - 200 points,
X place - 100 points.

Points from the results in this column will be awarded one time in a week, after the Weekly Challenge ends, on Tuesdays.

b) First ten places in the column “Aviation Damage” will be awarded in the same way as in a),
c) Every opponent from the column “Yesterday Kills” is multiplied x 20. Points from this column will be awarded daily.
d) Every point in the column “Daily Orders” is worth 1000 points. Points from this column will be awarded weekly.
e) Every medal from the column “Medals Won” is worth 500 points. Points from this column are awarded weekly.

2. Publishing an art in the eRepublik about our MU is worth 2000 points.
The art can’t be a copy. The art is going to be reviewed by the Commander, which means that one sentence (for example “We love TGS”) won’t be enough to get the points. Maximal amount of points which you can get from publishing arts is 6000 points per week, so maximally three arts per week will be awarded (week ends and begins every time a Weekly Challenge resets).

3. An idea for another name for this kind of event.
Propositions of names can be written in the comments to this article. One proposal is worth 400 points. Maximal amount of points to get from this activity is 4000 points.


4. Creating an image/banner for the event.
Everybody can make up to two works. Every work is worth 1000 points. Works can be published in comments to this article, or sent by PM to Uzury Zezre.

5. Writing a story - only for Polish speaking players unfortunately.


6. Inventing short puns.
This activity is about your sense of humour nomicons/tongue. If you can come up with a short joke that uses word play, similar to:
“My dog smells very bad, he doesn't have a nose.”
You may write it on our feed to get a bonus 400 points. You may get up to 8000 points for this activity.

https://i.snipboard.io/jDW42r.jpg

Event is going to begin 14th January, 9.00. It will go on for two weeks and end 28th January also at 9.00. To sign up for the event you need to write “I am collecting points” on our feed, or on our discord - https://discord.gg/NYp7w6r [if you want to write it on discord, please do so along with a slap @everyone]. Points will be awarded to a player from the time he/she writes on the feed or on discord.

Everybody who has a Tiger role may participate.

THE PRIZES!
- Money money moneeeey!!! The participants of the event will be generously rewarded in CC.
- The list commemorating the players who participated will be publicised in article summing up the event, and on our forum.
- On our discord server a command will be introduced - !zimowyevent - which after use will display the list of Tigers participating in the event.


The statistics [amounts of collected points] will be publicised during  the event as often as it will be possible!

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile

2

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Moja propozycja nazwy dla eventu to:
"Noworoczne manewry TGS"

3

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Ferie TGSu

4

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

2 - Wielka Orkiestra Tygryskowej Pomocy

5

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

3 - Łapaj, Bij, Zabij for TGS

6

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Zimowe grzanie punktów

http://www.disciples.pl/images/signatures/29976786146fa73aabbd5b.png

7

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

  1. Tygvent

  2. Nalot dywanowo-tygrykowy

  3. Zew wielkich kotów

8

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Tygrysia Punktomania!

9 (edytowany przez Vogel Serapel 18.01.2020 11:33)

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

https://snag.gy/vrTJN1.jpg

https://snag.gy/vrTJN1.jpg

https://snag.gy/jDW42r.jpg
https://snag.gy/jDW42r.jpg

http://i.imgur.com/dKx5jUj.png
http://i.imgur.com/dKx5jUj.png

http://i.imgur.com/wFiwQeN.png

http://i.imgur.com/wFiwQeN.png

http://www.disciples.pl/images/signatures/29976786146fa73aabbd5b.png

10 (edytowany przez Vogel Serapel 20.01.2020 00:06)

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Zimowa Olimpiada Taktyczne Grupy Szturmowej

Zimowe Igrzyska Taktycznej Grupy Szturmowej

http://www.disciples.pl/images/signatures/29976786146fa73aabbd5b.png

11

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

4 - Taktyczne Gry Sportowe
5 - Podaruj dzieciom granie...
6 - TGSuj z nami.

12

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

7 - Turniej Grupy Szturmowej (mój faworyt).
8 - Tiger - Turniej Tygrysów
9 - Zew Tygrysów
10 - W imię Tygrysów.

13

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

1. Tygrysi Szturm na punkty
2. Taktyczne harce
3. Zimowe Ćwiczenia Operacyjne

14

Odp: Zimowy event / Winter event [pl/eng]

Podsumowanie
W czasie eventu, uczestnicy wydarzenia wykonali ponad 31 tysięcy killi. Zostało opublikowane 3 arty, powstało 31 sucharów, 21 nazw na event, 1 grafika i jedna niepokojąco dziwna historia o Pietrku Bombelku.
Przy organizacji wydarzeń tego rodzaju w przyszłości można rozważyć zmniejszenie ilości punktów za 1 kill dzięki czemu aktywność pozatabelkowa będzie miała większy wpływ na punktacje.

Art z publikacją wyników Zimowego Eventu:
https://www.erepublik.com/en/article/-t … 11989/1/20

Końcowe wyniki:

https://i.snipboard.io/wckKvD.jpg

Wiwat Tygrysy!

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile