Temat: Informacje dla rekrutów. Information for recruits.

Tygrys to pełnoprawny członek Taktycznej Grupy Szturmowej.

Aby zostać Tygrysem należy:

- Wstąpić do grupy bojowej Taktyczna Grupa Szturmowa w grze,
- Zmienić awatar na tygrysi lub neutralny - bez emblematów istniejących bojówek. Symbole innych bojówek są dopuszczalne kiedy są otoczone ramką TGS.   Poznaj tygrysie awatary!
Brak awataru nie jest awatarem neutralnym.

Gracz który wstąpi do grupy bojowej, ale nie spełni któregoś z pozostałych wymogów ma status Kociaka. Taki członek TGS nie otrzymuje dofa od TGS za zbiórki MON oraz premii za zdobywanie rang air. Organizatorzy bojówkowych konkursów mogą, wedle uznania, ograniczać grono mogących uczestniczyć w nich graczy do grona Tygrysów.

Gracz który chce zostać Kapitanem regimentu w Taktycznej Grupie Szturmowej powinien:

- Spełnić wymagania konieczne do zostania Tygrysem,
- Zmienić awatar na tygrysi   Poznaj tygrysie awatary! ,
- Zaglądać na bojówkowy serwer Discord,
- Odpowiadać na wiadomości od dowódcy bojówki, na Discordzie lub w grze,
- Założyć konto na forum bojówki,

W sytuacji, kiedy spełnianie wymogów koniecznych do zostania Tygrysem lub/i Kapitanem przedłuża się z powodów niezależnych od gracza (np,: techniczne problemy na forum) możliwe jest uzyskanie pożądanej rangi w bojówce. Brakujące wymogi powinny być spełnione po rozwiązaniu lub ustąpieniu problemów technicznych.


> MU: https://www.erepublik.com/en/military/military-unit/177
> Discord : https://discord.gg/NYp7w6r
> Forum: https://taktyczna.tk

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile

2

Odp: Informacje dla rekrutów. Information for recruits.

Tiger is a full member of TGS [Taktyczna Grupa Szturmowa].

To become a Tiger one needs:

- to join the military unit Taktyczna GrupaSzturmowa in the game,
- change his avatar for one representing TGS or one without any symbol of MU different than TGS. Such symbols are permitted only when they are surrounded by official TGS frame. See the possible avatars > here <,
Lack of avatar is not considered neutral.

Aplayer who joins the Military Unit, but doesn’t meet one of the requirements has the status of a kitten. Such member of the Military Unit doesn’t getthe financial help when participating in Polish strikes. He also won’t get any money when he gets a new air rank. The organisers of internal contests may, or may not, depending on their will, let the kittens participate.

A player who wants to become a captain in of the regiments should:

- meet all the requirements needed to become a Tiger,
- change his avatar to one representing TGS [neutral avatars are not allowed for captains] > see our avatars< ,
- visit our Discord server,
- answer to the messages from the Commander both in game and on Discord,
- register on our forum.

If one is unable to fulfil all needed conditions due to some technical problems, there is a possibility to get the role of a Tiger or captain anyway. Of course after the technical problems are solved such player should then do the missing requirement(s) immediately.

> MU: https://www.erepublik.com/en/military/military-unit/177
> Discord : https://discord.gg/NYp7w6r
> Forum: https://taktyczna.tk


Translated by DonaldMcKwacz

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile