Temat: Udział w zbiórce MON na portalu egov4you

Poradnik wykonał gracz Vogel Serapel


https://snag.gy/CIAWnH.jpg



https://snag.gy/nzsokP.jpg



https://snag.gy/p2s9wa.jpg



https://snag.gy/7lgPoA.jpg



https://snag.gy/nQAVw2.jpg



https://snag.gy/YFd2cP.jpg



Należy zawsze sprawdzić czy pojawiły się komunikaty "Soldier has joined miniBattle" po wciśnięciu przycisku "join minibattle" i "Soldier has finished miniBattle" po wciśnięciu przycisku "finish minibattle". W przypadku braku komunikatów należy wciskać przyciski ponownie.

nomicons/smile I raz i dwa! nomicons/smile